Electricitat

InstaMasquefa, empresa instal·ladora autoritzada en totes les categories i modalitats regulades pel vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Els nostres electricistes qualificats s’encarreguen del muntatge d’instal·lacions elèctriques en edificis, habitatges, locals comercials i industrials, així com del seu manteniment i reparacions.

Demana'ns pressupost

Entre els serveis que InstaMasquefa t’ofereix:


Instal·lacions elèctriques, tant monofàsiques com trifàsiques


Realització de cablejats elèctrics


Automatismes i mecanisme elèctrics


Substitució i actualització d’instal·lacions i de quadres elèctrics


Sistemes de protecció


Instal·lació de porters electrònics i detectors de presència


Reduccions o augments de potència


Revisions, reparacions i manteniment d’instal·lacions


Detecció i reparació d’avaries elèctriques: curtcircuits, fuites de corrent, sobrecàrrega de línies, baixades de tensió, fusibles, magnetotèrmics, diferencials, ICP…


Substitució de mecanismes: endolls, interruptors, preses…


Butlletins, dictàmens i certificats energètics


Tant si és per una nova instal·lació com una reparació, només ens has de trucar i nosaltres ens encarreguem de tot, incloent les possibles feines posteriors de construcció, pintura i fusteria.

Contacta amb nosaltres

A més a més, t’aconsellarem sobre com mantenir la teva instal·lació en estat òptim.