Aigua

Gràcies a la dilatada experiència del nostre equip de professional, InstaMasquefa ofereix solucions ràpides i assequibles en avaries i instal·lacions de fontaneria.

Demana'ns pressupost

Entre els serveis particulars i comunitaris, oferim:


Aigua calenta i freda sanitària


Instal·lació d’escalfadors elèctrics i de gas


Instal·lacions d’aixetes i sanitaris


Instal·lació de sanejaments


Reparació d’avaries en general


Reforma de banys i cuines


Humitats i males olors


Fuites d’aigua en desguassos


Trencaments de canonades


Goteres


Pots sifònics


Baixants i ascendents


Reg automàtic per a jardins


També, com instal·ladors certificats, oferim serveis de manteniment i reparació d’instal·lacions.

Contacta amb nosaltres

Compta amb InstaMasquefa si necessites arreglar una aixeta que degota, una cisterna feta malbé, fuites d’aigua calenta o d’altres problemes de fontaneria…